Ile może zabrać komornik z emerytury w 2023 roku? Czy komornik ma prawo zająć całą emeryturę lub rentę? Jaki procent komornik może zająć z emerytury, mając na uwadze kwotę wolną od zajęcia? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Egzekucja komornicza. Czy komornik może zająć całą emeryturę?

Będąc osobą zadłużoną i mając dług względem wierzyciela, wielu emerytów zastanawia się nad tym, czy świadczenie to może być zabrane w całości na poczet długu. Spieszymy z odpowiedzią – nie! Komornik sądowy nie może zająć całej kwoty emerytury, gdyż świadczenie to objęte jest szczególną ochroną przed egzekucją komorniczą. Dlaczego komornik musi zostawić część z tego świadczenia? Ile może zająć komornik? Czy komornik zajmie taki procent kwoty, jak to ma miejsce w przypadku wynagrodzenia za pracę?

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, jasno określa formę samych tych świadczeń, w tym również i przepisów dotyczących samych egzekucji. Jedno jest pewne, komornik musi zostawić emerytowi daną sumę pieniędzy na koncie, która jest niezbędna do egzystencji. Często emerytura jest jedynym dochodem dłużnika i nie ma możliwości pozostawienia go bez jakichkolwiek pieniędzy. Zgodnie z przepisami w ustawie o emeryturach i rentach, komornik nie zajmie całej kwoty, ale może zająć część jej, czyli 25% od kwoty minimalnej. Inaczej jest w przypadku długów alimentacyjnych, ale o tym niżej.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego (wolna od egzekucji)? Ile komornik może zabrać z emerytury od dłużnika?

W chwili obecnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, komornik sądowy może zająć emeryturę powyżej kwoty, która stanowi równowartość 75% minimalnej emerytury. Ile ona wynosi? W przypadku najniższej emerytury i renty, są to z góry określone wartości. Minimalna emerytura w 2023 roku w Polsce wynosi 1588,44zł brutto. Nie może on więcej zająć kwoty wynoszącej 1191,33 zł. Każda kwota powyżej tej właśnie, może być pokryciem należności na dług wierzyciela. Kwota wolna od potrąceń ma ogromne znaczenie i każdy komornik sądowy musi ten fakt mieć właśnie na uwadze. Czy jednak w każdym przypadku tak właśnie jest? Nie. Istnieje od tej reguły odstępstwo, a mianowicie, jeśli chodzi o świadczenie alimentacyjne. Jest ono najważniejsze i w tym przypadku komornik może zająć od 60%, do nawet całej kwoty emerytury, w zależności od sytuacji życiowej dłużnika.

Każdy, kto pobiera emeryturę, ale i kto posiada jakiekolwiek długi, będzie musiał być z nich rozliczony. Zajęcia komornicze z emerytury są jak najbardziej legalnym i możliwym do realizacji działaniem. Emeryci i renciści podlegają ,,karze” rozliczenia się przed wierzycielami i nie są oni pod ochroną działań komorniczych. Wiadomo, iż komornik nie może zająć pełnej emerytury, chyba, że w grę wchodzą należności alimentacyjne wraz z kosztami, ale w każdym innym przypadku komornik może zająć maksymalnie 25 % emerytury osoby zadłużonej. I ten fakt należy mieć na uwadze.

Tak, jak w przypadku minimalnego wynagrodzenia, tak i w przypadku kwoty emerytury brutto, istnieje kwota wolna od egzekucji. Każdy komornik zabierze więc z konta dłużnika taką kwotę, jaką zabrać może w myśl obowiązujących go przepisów prawa.

Czy dwóch komorników może prowadzić egzekucję z emerytury? Ile może zabrać komornik z emerytury na poczet długu?

Jeżeli w grę wchodzi świadczenie, jakim jest emerytura, to podobnie, jak renta, wynagrodzenie za pracę czy inne, nie może być prowadzone przez dwóch komorników jednocześnie. Jak to wszystko wygląda w praktyce? Przeciwko dłużnikowi może być prowadzonych kilka spraw na rzecz różnych wierzycieli. Jeśli bowiem dłużnik ma kilku wierzycieli, w ich imieniu sprawy mogą być prowadzone przez kilku komorników. Przepisy prawa nie dają dłużnikowi prawa wyboru. Nie może on więc sam decydować o prowadzonych egzekucjach i nie ma on prawa połączenia ze sobą wszystkich spraw. W myśl zasady o postępowaniu egzekucyjnym, komornicy nie mogą jednocześnie prowadzić tego samego elementu majątku. Jeden komornik może więc zająć rachunek bankowy, inny wierzytelność, jeszcze inny konkretną ruchomość. Inaczej jest w przypadku nieruchomości. Tutaj egzekucja komornicza prowadzona powinna być przez komornika, który działa przy sądzie, do którego należy nieruchomość. Jeśli chodzi o emeryturę, tę może zająć tylko jeden komornik!

Czy komornik z emerytury w 2023 roku może zabrać tzw. 13 i 14 emeryturę należącą do emeryta?

Co jest w przypadku egzekucji z trzynastej emerytury lub czternastej? Czy jakiekolwiek kwoty z tego tytułu mogą być zajęte przez komornika? Świadczenie emerytalne zwane 13 lub 14 emeryturą nie podlega zajęciu komorniczemu. Jest to zgodne z mocą ustawy wprowadzającego dodatkowego świadczenie dla tych wszystkich osób, które pobierają emeryturę. Jeśli jednak komornik pobrał te pieniądze, winnym jest tutaj bank. W takim przypadku dłużnik powinien zgłosić ten fakt do komornika, jak również i złożyć skargę do banku prowadzącego rachunek. Można także poinformować o zaistniałym fakcie KNF i Rzecznika Finansowego. W przypadku emerytury komornik musi działać zgodnie z obowiązującymi go przepisami, ale i sam bank musi wiedzieć, które pieniądze kancelaria komornicza ma prawo pobrać, a które nie. Absolutnie – komornik nie ma prawa zająć 13 lub 14 emerytury, a każdą inną kwotę komornik może już zająć w odpowiednim procencie, jeśli dotyczy ona zwykłej emerytury.

Ile może zająć komornik, gdy pacjent przebywa w domach pomocy społecznej i innych placówkach?

Jeśli osoby starsze opłacają z emerytury swój pobyt w domach pomocy społecznej czy w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, wówczas komornik ma prawo pobrać do 50% emerytury, jaką taka osoba otrzymuje. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca na rzecz emeryta daną kwotę. Jeśli ten pokrywa z niej pobyt w jakichkolwiek placówkach, ale ma przy tym zadłużenia, komornik może je jak najbardziej w takich przypadkach z emerytury ściągnąć. Może to więc być maksymalnie połowa świadczenia.

Komornik nie może zająć całej emerytury i renty! Ile może zabrać komornik z emerytury w 2023 roku?

Czy jest to prawda? Tak, jak wskazaliśmy powyżej, nie, jeśli chodzi o ,,zwykłe długi”. W przypadku długów niealimentacyjnych komornik musi zostawić na koncie 75% emerytury. Jeśli zaś chodzi o świadczenie emerytalne, a dług alimentacyjny, tutaj komornik może zabrać z konta nawet całą kwotę Twojej emerytury.

W każdej kancelarii, w której urzęduje dany komornik, można uzyskać wszelkie najważniejsze informacje odnośnie egzekucji komorniczej z tytułu zajęcia emerytury. Będąc osobą zainteresowaną tematem, jak najbardziej można udać się tam osobiście lub skontaktować telefonicznie. Na wszelkie nurtujące pytania, uzyskać można w pełni kompleksową odpowiedź. Jedno jest pewne – będąc emerytem i mając długi, trzeba liczyć się z odpowiedzialnością za nie. Kończąc pracę zawodową i przechodząc na emeryturę, nadal zobowiązanym jest się do spłaty swojego zadłużenia względem wierzyciela. Z tytułu emerytury, a także i renty, również jest to jak najbardziej możliwe. Wszystko jednak opiera się na określonych zasadach, co do których kancelaria musi się dostosować.


Wróć do bloga