Ile może zabrać komornik z pensji?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym i działa według określonych przepisów, wykonując swoją pracę na mocy postanowienia sądowego. Komornik ma prawo zająć konto bankowe i odpowiednią, określoną w przepisach na nim kwotę, jednak dopiero w chwili uzyskania przez wierzyciela postanowienia sądowego. Ile wynosi kwota minimalnego wynagrodzenia? Czy od pensji minimalnej może komornik zabrać całość uzyskanych przez dłużnika pieniędzy? A jeśli nie ma takiej możliwości, ile komornik musi pozostawić pieniędzy na koncie? Czy inne kwoty dotyczą wynagrodzeń na podstawie umowy o pracę, z tytułu umowy o dzieło lub tytułu umowy zlecenia? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Ile zabiera komornik z umowy o pracę? Ile może zabrać komornik z umowy zlecenia? Ile zabiera komornik z umowy o dzieło?

Jeszcze przed 1 stycznia 2019, umowa o pracę i umowa zlecenie traktowane były inaczej. W chwili obecnej, jeśli dłużnik pracuje tylko na taką formę umowy, traktowany jest tak samo, jak osoba z umową o pracę. Otrzymując więc wynagrodzenie z umowy zlecenia i wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, komornik zajmie zawsze taką samą kwotę, jak w umowie o pracę. Inaczej jest w przypadku, gdy jest to dodatkowa praca. Tutaj komornik może zająć nawet 100 % wypłaty dłużnika.

Na pewno komornik nie ma prawa zajmować całości wynagrodzenia. W 2023 roku najniższa kwota wynagrodzenia wynosi 3490 zł brutto. tym samym też zmianie uległa wysokość kwoty wolnej od potrąceń. Najniższa krajowa (minimalna krajowa) jest to kwota, która odgrywa zasadnicze znaczenie w kwestii wyliczenia pobieranej przez komornika kwoty. Komornik może zająć nadwyżkę nad kwotę netto dla zarobków, w tym maksymalnie 50% wynagrodzenia. Komornik nie może zabrać więc całości Twojej pensji. Podsumowując więc: komornik nie będzie mógł zająć całej kwoty w przypadku pensji z tytułu umowy o pracę, czy wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia bądź o dzieło. Komornik ma prawo zająć 100% tylko wtedy, gdy zlecenie czy dzieło jest dodatkowym jego dochodem.

Ile komornik może zabrać z wypłaty – przykłady

Jeśli zastanawiałeś się, ile komornik może zająć z umowy, powyższe informacje z pewnością okażą się być przydatne, aby mieć tego świadomość. Na wszystko wpływ ma tak naprawdę kwota wolna od potrąceń. Inaczej to wyglądało np w przypadku umowy o pracę w 2022 roku, inaczej w przypadku wynagrodzenia pochodzącego z umowy zlecenia w 2022, jeszcze inaczej w przypadku jakiejkolwiek wypłaty w 2023 roku. Komornik nie ma możliwości zabrania całej kwoty z konta dłużnika, bowiem jego działania są zawsze w pełni regulowane przez obowiązujące go przepisy. I bez względu na to, czy dłużnik pracuję na umowę zlecenie czy na pełny etat komornik musi pozostawić mu kwotę minimalną wynagrodzenia. I tak dla przykładu – jakie kwoty pobiera komornik?

– przy zarobku 3490zł brutto/ 2710zł netto – nie może zabrać z pensji nic

– przy zarobkach powyżej tej kwoty – pobiera wszystko ponad ową pensję minimalną

– od kwoty7500zł brutto/ 5440zł netto – pobiera połowę wypłaty

Komornik nie może zająć całości, ale jak pokazują właśnie przepisy, ma określoną kwotę, którą na rzecz wierzyciela może od dłużnika odzyskać. Za wykonaną pracę komornik może zająć nadwyżkę dłużnika, tym samym zmniejszając jego dług wobec wierzyciela.

Ile komornik może zabrać z pensji za alimenty w 2023 r?

Czy kwota zajęcia z tytułu niezapłaconych alimentów jest taka sama? Nie! W przypadku dłużników alimentacyjnych komornik może postąpić inaczej. Kwota ta może być zdecydowanie wyższa. Nie ma tutaj bowiem kwoty wolnej od potrąceń. Tutaj komornik może zabrać aż 60% wynagrodzenia.

Jak działa komornik w przypadku emerytury lub renty? Ile może zająć komornik?

Egzekucja komornicza prowadzona przez komornika sądowego może być prowadzona w przypadku emerytur, a także i renty. O czym jednak należy tutaj pamiętać? Kluczowe znaczenie mają dwie zasady. Pierwsza to kwota wolna od zajęcia, druga to maksymalny procent potrącenia. W przypadku dłużników niealimentacyjnych jest to 25% emerytury, w przypadku alimentów 60% emerytury.

Czy komornik może zająć świadczenia państwowe?

Jeżeli w grę wchodzą świadczenia, wówczas takie pieniądze na koncie powinny być wyłączone całkowicie z egzekucji komorniczej. Należą do nich między innymi świadczenia 500+, alimenty, świadczenia wychowawcze. Są to także zasiłki dla opiekunów, stypendia, dodatki pielęgnacyjne i rodzinne, dodatki porodowe, jednorazowe świadczenia i inne temu podobne. W każdym z powyższych, komornik nie powinien zabrać jakiejkolwiek kwoty z takich właśnie świadczeń.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023 – kwota wolna od potrąceń. Ile komornik musi zostawić na koncie pieniędzy?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023 wynosi 3490zł brutto i komornik sądowy może zabrać tylko nadwyżkę, ponad tę sumę, chyba, że mowa jest tutaj o alimentach. Od dłużników alimentacyjnych komornik może zająć 60 % wynagrodzenia. Zawsze więc komornik może zająć pieniądze i  może zabrać z wypłaty określoną kwotę, ale zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

Jeśli komornik zajął konto bankowe, kwota wolna od potrąceń komorniczych, musi tutaj być jak najbardziej zachowana. Zawsze w przypadku tego, ile może zabrać komornik, pojawia się wiele pytań. Czy komornik ma prawo do zajęcia całej kwoty wynagrodzenia? Czy dłużnikom alimentacyjnym komornik może zabrać całość pensji? Czy w przypadku umowy zlecenia, o dzieło lub o pracę komornik może zająć wynagrodzenie w takiej samej kwocie? Czy minimalne wynagrodzenie w 2023 roku ma wpływ na wartość zabranej przez komornika kwoty? Mamy nadzieję, iż tym artykułem udało nam się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Na kwotę, którą komornik może zabrać wpływ ma właśnie minimalne wynagrodzenie i inne było ono w 2022, inne jest teraz w 2023 roku. Komornik z pensji w 2022 roku mógł zabrać mniej, niż w chwili obecnej, bowiem wzrosła owa płaca minimalna. Komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika określoną kwotę na przeżycie, co jest równoznaczne więc z tym, iż może on zabrać z pensji minimalnej jedynie ową nadwyżkę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie dłużnik zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia lub pracuje na podstawie umowy o dzieło dodatkowo. W takich przypadkach komornik ma prawo zająć 100 procent pensji dłużnika.


Wróć do bloga