Prawo w Polsce w zakresie egzekucji długów jest dość skomplikowane. Po latach chaosu w przepisach ustawodawca wprowadził jednak jednolite zasady odpowiednie ustawie, które jasno definiują i określają całą działalność komorniczą, w tym proces zajmowania nieruchomości przez komornika. Będąc dłużnikiem lub wierzycielem, warto zapoznać się, jak wygląda ta procedura oraz jak szybko przebiega.

Aspekty prawne działalności komornika

Całość pracy komornika jest aktualnie ściśle regulowana na mocy Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. Znalazły się w niej przepisy, które po wielu latach niejasności uporządkowały proces przeprowadzania egzekucji komorniczych, a w tym schemat działania podczas zajmowania nieruchomości, takich jak mieszkania, domy lub grunty. W myśl ustawy komornik działa na wniosek złożony przez wierzyciela, który posiada tytuł wykonawczy wystawiony przez właściwy sąd. W przypadku klarownych sytuacji, takich jak niewywiązywanie się ze zobowiązań wobec braku, uzyskanie tytułu wykonawczego może trwać zaledwie kilkanaście dni, co jest regulowane prawem bankowym. W konfliktach pomiędzy osobami fizycznymi uprawomocnienie tytułu wykonawczego jest zależne od sytuacji.

Jak przebiega proces zajmowania nieruchomości przez komornika

W przypadku otrzymania tytułu wykonawczego od wierzyciela komornik wysyła odpowiednie pismo, w którym wzywa dłużnika do spłaty zobowiązań w terminie 14 dni. W tym czasie dochodzi do dokonania wpisu w sądowych księgach wieczystych o zajęciu nieruchomości. Przystępuje także do oszacowania wartości. Po upływie 14 dni komornik ma prawo wejść na teren nieruchomości i w myśl ustawy dokładnie ją przeszukać celem egzekucji. W większości przypadków nie dochodzi do natychmiastowego usunięcia lokatorów z nieruchomości, a pozostaje ona w ich zarządzie na czas dalszego postępowania sprawie. Pomimo możliwości przebywania na terenie nieruchomości, pierwotny właściciel na ma prawa nią rozporządzać, a ewentualne umowy najmu, dzierżawy lub sprzedaży nie będą miały mocy prawnej.


Wróć do bloga