Komornik sądowy przy sądzie rejonowym, to funkcjonariusz publiczny, działający jako pracownik sądowy przy sądzie rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, który to stosuje się odpowiednio, spełniając określone przepisy i normy i walcząc o roszczenia pieniężne od dłużników, względem wierzycieli. W toku postępowania egzekucyjnego, komornik Gdańsk musi stanąć na wysokości zadania, aby wykonać ,,wyrok” komorniczy. Jako kancelaria komornicza, nie może on wykonywać żadnych działań samodzielnie, ale pracować tak, jak nakazują tego przepisy o egzekucji z nieruchomości. Kodeks postępowania cywilnego jasno określa zasady, jakimi należy się kierować, aby całość działań, była przeprowadzona prawidłowo.

Czy wierzyciel ma prawo wyboru komornika – o czym mówi ustawa z dnia 22 marca 2018 r?

Postanowienie, zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r, ale i w oparciu zgodnymi z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku, wprowadza rewolucyjne zmiany w kwestii wyboru wierzyciela, a więc podjęcie przez niego decyzji, kto będzie reprezentował jego interesy. Czy komornik Gdańsk Północ działa tylko dla osób z tego obszaru? Czy kancelaria komornicza Gdańsk Północ realizuje jedynie interesy wierzycieli z tego terenu? Czy komornik sądowy Gdańsk może reprezentować interesy osób z innych miejscowości? Czy jeśli komornik działa na terenie obejmującym północ w Gdańsku, to jest tylko przydzielany do spraw w Gdańsku – Północy?

W chwili obecnej, na mocy ustawy, wierzyciel ma wybór kancelarii komornika, który to poprowadzi jego sprawy w postępowaniu egzekucyjnym, ale w ramach właściwości sądu apelacyjnego. Jeśli dochodzi do egzekucji sądowej, działa on wówczas poza swoim rewirem. Trzeba jednak pamiętać o tym, że takie wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach egzekucyjnych, wymusza na wierzycielu skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika, który to jest właściwy do spraw o egzekucję z nieruchomości, wydanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń. Działanie komornika sądowego przy sądzie rejonowym Gdańsk, jeśli miałoby być wykonywane poza jego rewirem, musi być przez niego zaakceptowane. Jeśli ma przesłanki, by sprawy takiej nie prowadzić, taki komornik może odmówić podjęcia działań. Siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z jego rewirem określa, iż ten może prowadzić tylko jedną kancelarię, bez możliwości otwierania filii czy innych oddziałów.

Jak odzyskać dług?

Realizując tytuły wykonawcze na podstawie sądu lub prokuratora, komornik w sprawach cywilnych musi podjąć wszelkie działania zabezpieczające, aby pieniądze dla wierzyciela odzyskać. Kluczowe więc tutaj znaczenie ma zabezpieczenie roszczeń. Co więc powinien on zrobić? Kluczowe znaczenie ma na pewno sprawdzenie źródeł dochodów dłużnika, przejrzenie ksiąg wieczystych, wszelkich ruchomości, rachunków bankowych dłużnika. Poprzez centrum personalizacji dokumentów, może on sprawdzić wszelką jego dokumentację, dogłębnie go skanując.

Wszelkie podejmowane działania muszą mieć miejsce na mocy ustawy o komornikach sądowych. Działania komornika właściwego zgodnie z przepisami, to absolutnie element nadrzędny wykonywanej przez niego pracy.


Wróć do bloga