Kancelaria komornika to miejsce, dzięki któremu każdy wierzyciel, a więc osoba domagająca się zwrotu długu od dłużnika, może się o to ubiegać, jeśli żadne ponaglenia do zapłaty i przedsądowe pisma, nie przyniosły pożądanego efektu. Każdy interesant, może więc na mocy postanowienia sądu, z pomocy takiego komornika skorzystać.

Kancelaria komornicza nr XII, obejmująca rewir północ w Gdańsku i działa ona tylko na obszarze swojego rewiru. Jest to zgodne z punktem ustawy z dnia 22 marca 2018 roku. Komornik działa przy właściwym dla siebie sądzie rejonowym. Ten w myśl punktu 8 ust musi przedstawiać wykaz aktualny komorników, którzy do danego sądu należą.

Kim jest komornik sądowy przy sądzie rejonowym Gdańsk-Północ?

Jak działa komornik? Na jakim rejonie powinien on wykonywać swoje działania? Zgodnie z myślą ustawy o komornikach sądowych, ten musi działać na ,,swoim terenie”. Każdy komornik musi posługiwać się nazwą, która regulowana jest poprzez ustawę. To sprawia, że pełna nazwa zawsze obejmuje konkretne człony, jak na przykład Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza nr XII w Gdańsku. Taka nazwa pomaga w znalezieniu odpowiedniego komornika względem miejsca zamieszkania dłużnika.

Dłużnik i wierzyciel – czy można wybrać dowolnego komornika?

Do komornika sprawę kieruje wierzyciel, chcąc odzyskać swój dług. Może on bowiem ,,położyć się” i czekać na cud, a może starać się dążyć do odzyskania swoich pieniędzy i kancelaria komornicza jest najlepszym na to sposobem. Tak właśnie działa ten system. Istnieje prawo wyboru komornika, bez względu na to, gdzie znajduje się siedziba kancelarii komornika. Wierzyciel ma więc prawo wyboru podczas toczonego przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego na mocy orzeczeń sądowych. Zasady funkcjonowania kancelarii są takie same i każdy komornik sądowy, bez względu na miejsce, ma do wykonania takie samo zadanie – odzyskać dług wierzyciela od dłużnika możliwymi i legalnymi sposobami.

Jak wyglądają licytacje komornicze i egzekucje komornicze przez kancelarię komorniczą w Gdańsku?

Licytacja komornicza jest to rodzaj publicznej sprzedaży zarówno ruchomości, jak również i nieruchomości dłużnika, które mają charakter zewnętrzny. Jest to sposób na to, aby móc odzyskać pieniądze. Egzekucje komornicze z kolei, są to różnego rodzaju sposoby polegające na zajęciu części wynagrodzenia dłużnika z tytułu umowy o pracę, prowadzenia działalności, z renty, z emerytury czy majątku samego dłużnika. Poprzez komornika można starać się zarówno o roszczenia pieniężne i niepieniężne.

Komornik Gdańsk przy sądzie rejonowym Gdańsk ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku

W pracy komornika, ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku odgrywa niezwykle istotną rolę i określa ona, iż wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego. Kiedy wierzyciel dokonuje wyboru komornika, musi złożyć oświadczenie, iż będzie on korzystał z prawa wyboru komornika. Jeśli na przykład dłużnik mieszka na w rewirze obejmującym południe w Gdańsku, a wierzyciel chce korzystać z usług komornika w rewirze północnym, ma on takie prawo.

Krystian Pstrong – witryna informacyjna dotycząca zawodu komornika, przebiegu licytacji czy egzekucji, jak również zabezpieczeń

Inny komornik działa na terenie miejsca, jakim jest Gdańsk-Południe w Gdańsku, inny teren należy do komornika sądowego Gdańsk, który obejmuje swoim zasięgiem Gdańsk Północ. Komornik Sądowy Krystian Pstrong świadczy swoje usługi w Gdańsku Północy i działa na swoim rewirze, jednak każdy ma prawo wyboru jego, do prowadzenia interesów, zgodnie z art ustawy. Kancelaria mieści się na ul Stanisława Staszica 6/1 80 – 262 Gdańsk. Wchodząc na stronę komornika, można znaleźć ważne linki, informacje odnośnie odwołania, przydatny i szczegółowy zakres pracy samego komornika. I bez względu na to, czy interesantem jest przykładowo Mariusz chcący odzyskać 2000 zł długu od swojego pracodawcy czy Krystyna wobec której należność od dłużnika wynosi 2 000 000 zł, w każdym przypadku komornik sądowy może starać się o odzyskanie pieniędzy, ale zawsze na mocy postanowienia sądu. Właściwości sądu rejonowego zajmują się rozwiązywaniem wszelkich spraw i jeśli są przesłanki do wydania wyroku w związku z postępowaniem komorniczym, takie właśnie wydają.

Wchodząc na stronę komornika, dostępne są tam wszelkie niezbędne informacje – można pobrać niezbędne materiały, można znaleźć informacje odnośnie wyboru wierzyciela, ulic, które pod komornika podlegają, opinii klientów. Można dowiedzieć się, czy kancelaria jest zamknięta dla interesantów od dnia tego i tego, z powodu na przykład urlopu.

 


Wróć do bloga