Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą czynności komorniczych. Pomagamy odzyskać należności od dłużnika, sporządzamy dokumentacje urzędowe pomocne lub niezbędne na drodze postępowania sądowego oraz służymy fachowym doradztwem w zakresie prawa cywilnego i karnego. Zapraszamy do Kancelarii Komorniczej w Gdańsku. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ Krysian Pstrong prowadzi sprawy Klientów również z okolicznych miejscowości, takich jak np. Gdynia czy Sopot.

W ramach czynności komorniczych oferujemy:

  • prowadzenie egzekucji świadczeń pieniężnych,
  • prowadzenie egzekucji świadczeń niepieniężnych,
  • sporządzanie protokołów stanu faktycznego,
  • sporządzanie spisu inwentarza,
  • nadzorowanie licytacji ruchomości i nieruchomości.

Ponadto:

  • prowadzimy postępowania zabezpieczania roszczeń wierzyciela poprzez zajęcie m.in. wynagrodzenia za pracę, ruchomości czy rachunku bankowego,
  • przeprowadzamy sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego,
  • dokonujemy zdjęcia pieczęci,
  • doprowadzamy do osadzenia danej osoby w areszcie,
  • doręczamy korespondencję na zlecenie sądu lub prokuratora.

Jak skorzystać z usług komornika?

Chcąc skorzystać z usług komornika, należy przyjść osobiście do kancelarii na wcześniej umówione spotkanie. Nie trzeba szukać komornika ze swojego rewiru – po pomoc w przeprowadzeniu danej czynności egzekucyjnej czy nieegzekucyjnej można zgłosić się do dowolnego funkcjonariusza działającego na terenie Polski. Komornik nie ma prawa odmówić przeprowadzenia danej czynności prawnej leżącej w jego kompetencjach z wyjątkiem szczególnych okoliczności.

Zainteresowała Państwa nasza oferta? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego – umówimy Państwa na spotkanie z komornikiem i odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące oferowanych przez nas usług.