Spis inwentarza, zwany również spisem majątku spadkowego, jest czynnością komorniczą polegającą na sporządzeniu listy nieruchomości i ruchomości o wartości handlowej należących do spadkodawcy lub dłużnika. Obejmuje on zarówno aktywa (stan czynny), jak i pasywa (stan bierny). Wykonywany jest na zlecenie sądu rejonowego, w którego okręgu znajdują się rzeczy umieszczone potem w spisie majątku lub w następstwie wniosku złożonego bezpośrednio do komornika sądowego. Istnieje również trzecia możliwość – komornik może też stworzyć specjalny protokół na podstawie wykazu inwentarza sporządzonego samodzielnie przez interesanta, a następnie przesłać dokument do odpowiedniego sądu.Kiedy należy sporządzić spis inwentarza?Co do zasady spis inwentarza należy sporządzić w dwóch przypadkach. Po pierwsze spis majątku jest konieczny, jeśli złożono oświadczenie woli o przyjęciu spadku wraz z całym dobrodziejstwem inwentarza, a po drugie gdy, sąd wyznaczył kuratora dla spadku nieobjętego. Spis jest szczególnie ważny w pierwszym przypadku, ponieważ pozwala nam ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkodawcy. Powinien więc zawierać nie tylko listę przedmiotów należących do spadku, ale także przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe. Ponadto spis inwentarza zabezpiecza przed utratą przedmiotów wchodzących w masę spadkową. Najlepiej sporządzić go tuż po śmierci spadkodawcy.