Komornik Sądowy Gdańsk

kariera

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong informuje wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w tut. Kancelarii, że aplikacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gdansk.pstrong@komornik.pl bądź składać dokumenty w formie papierowej osobiście w kancelarii w godzinach urzędowania.

Podstawowym kryterium jest:
– wykształcenie prawnicze bądź administracyjne, w przypadku osób które są w trakcie edukacji tut. Komornik informuje, że jest zainteresowany studentami III, IV i V roku kierunku administracja.
– doświadczenie pracy w kancelarii komorniczej lub w sądzie.

Proszę o załączenie następujących dokumentów rekrutacyjnych:
– podanie oraz CV