Witam na blogu. Znajdą tu Państwo artykuły przedstawiające, wykonywane czynności przez komornika sądowego w toku prowadzonych postępowań.

Blog przybliży instytucje prawne, które pojawiają się w toku prowadzonych postępowań przez komornika sądowego. Ponadto jego celem jest udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zachęcam do lektury.

Właściwość komornicza komornika sądowego w egzekucji z mienia

W procesie egzekucji z mienia, wyspecjalizowanym obszarem działalności prawniczej, kluczową rolę odgrywają komornicy sądowi. Ich właściwość, regulowana przepisami kodeksu postępowania cywilnego, jest decydującym czynnikiem wpływającym na skuteczność i legalność prowadzonych działań egzekucyjnych. Wnikliwe zrozumienie zasad wyznaczających właściwość komornika pozwala zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom na skuteczną obronę swoich praw w trakcie procesu egzekucyjnego. Jak określić


Czytaj dalej

Od jakiej kwoty komornik może zająć mieszkanie? Dług, komornik może zająć mieszkanie własnościowe?

Umówione zadłużenia niosą wiele konsekwencji, a jedną z nich jest potencjalna interwencja komornika, która może doprowadzić do zajęcia mieszkania własnościowego dłużnika. W Polsce, istnieje wiele przepisów prawnych dotyczących komornik może zająć mieszkanie. Przepisy te, wraz z klauzulą wykonalności, mają na celu ochronę praw obu stron konfliktu – dłużnika i wierzyciela. Ten artykuł wyjaśni, od jakiej


Czytaj dalej

Przewodnik po aukcjach komorniczych: Nieruchomości, licytacje i ogłoszenia komornicze

Aukcje komornicze są często pomijane zagadnieniem na rynku nieruchomości, pomimo tego, że stanowią one niezwykle istotny element tego sektora. W tym wprowadzeniu do aukcji komorniczych, omówimy różne aspekty i terminologię z nimi związaną, takie jak ogłoszenia komornicze, proces licytacji, znaczenie danych teleadresowych i prawa oraz obowiązki komornika. Jak rozumieć ogłoszenia komornicze? Rozumienie terminologii w ogłoszeniach


Czytaj dalej

Komornik właściwy do egzekucji alimentów. Jak wygląda egzekucja świadczeń alimentacyjnych w postępowaniu egzekucyjnym?

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych – co to jest? Komornik to osoba, która ma za zadanie egzekwowanie zasądzonego przez sąd długu od dłużnika na rzecz wierzyciela. Jednym z częstszych przypadków, gdzie komornik jest zaangażowany w takie działania to egzekucja świadczeń alimentacyjnych, czyli tych, które są związane z utrzymaniem i wychowaniem dzieci lub wsparciem byłego małżonka. Jak więc


Czytaj dalej

Komornik właściwy do spisu inwentarza. Co zawiera spis inwentarza przez komornika? Gdzie należy złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza? 

Co to jest spis inwentarza przez komornika sądowego przy sądzie rejonowym? Spis inwentarza to formalny dokument sporządzony w celu dokładnego przedstawienia składników majątkowych osoby fizycznej lub prawnej. Zwykle obejmuje nieruchomości, ruchomości oraz inne wartościowe przedmioty. Może być wymagany w różnych sytuacjach prawnych, takich jak postępowanie spadkowe, upadłość, czy podział majątku. Pomaga on w określeniu wartości


Czytaj dalej

Czy mamy prawo wyboru komornika? Co to jest właściwość komornika? Komornik właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika Gdańsk.

Komornik – Kim jest i jakie są jego obowiązki? Czym jest właściwość komornika? Komornik to osoba upoważniona przez sąd do prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego. Właściwość komornika oznacza, że ma on prawo do działania tylko w określonym obszarze geograficznym, a zakres jego obowiązków i uprawnień jest ściśle określony przez prawo. Właściwość miejsca komornika jest


Czytaj dalej

W jaki sposób komornik zajmuje konto bankowe? Jak przebiega zajęcie konta – rachunku bankowego przez komornika? Czy komornik może zająć konto bankowe w całości? Jak szybko komornik znajdzie nowe konto w banku i je zablokuje? 

Zajęcie konta bankowego przez komornika. W jaki sposób komornik zajmuje konto?  Zajęcie konta bankowego przez komornika to jedna z metod egzekucji długów, która może dotknąć każdego dłużnika. Proces ten polega na przekazaniu środków pieniężnych z konta dłużnika na konto wierzyciela, aby spłacić zobowiązanie. W tym artykule omówimy, jak przebiega zajęcie konta bankowego przez komornika, czy


Czytaj dalej

Czy dwóch komorników może zająć emeryturę? Czy komornik może zająć całą emeryturę bądź ile komornik może zabrać z emerytury? Egzekucja komornicza. 

Ile może zabrać komornik z emerytury w 2023 roku? Czy komornik ma prawo zająć całą emeryturę lub rentę? Jaki procent komornik może zająć z emerytury, mając na uwadze kwotę wolną od zajęcia? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej. Egzekucja komornicza. Czy komornik może zająć całą emeryturę? Będąc osobą zadłużoną i mając dług względem


Czytaj dalej

Ile komornik może zabrać z pensji w 2023? Zajęcia komornicze z umowy zlecenia, emerytury czy innej wypłaty świadczenia.

Ile może zabrać komornik z pensji? Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym i działa według określonych przepisów, wykonując swoją pracę na mocy postanowienia sądowego. Komornik ma prawo zająć konto bankowe i odpowiednią, określoną w przepisach na nim kwotę, jednak dopiero w chwili uzyskania przez wierzyciela postanowienia sądowego. Ile wynosi kwota minimalnego wynagrodzenia? Czy od pensji minimalnej


Czytaj dalej

Jak długo komornik może ściągnąć dług? Z czego ściągnąć dług i jak wygląda egzekucja komornicza?

Zadłużenie dłużnika wobec wierzyciela – z czego ściągnąć dług? W przypadku, gdy wierzyciel nie może odzyskać swojej należności samodzielnie, może on zgłosić sprawę do sądu i na jego mocy wydane może zostać postanowienie o rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego, które prowadzone przez jest komornika sądowego. Ten jest funkcjonariuszem publicznym i nie może on działać na własną rękę,


Czytaj dalej

Komornik sądowy przy sądzie rejonowym Gdańsk – Północ. Kancelaria komornicza komornika sądowego przy sądzie rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Kancelaria komornika to miejsce, dzięki któremu każdy wierzyciel, a więc osoba domagająca się zwrotu długu od dłużnika, może się o to ubiegać, jeśli żadne ponaglenia do zapłaty i przedsądowe pisma, nie przyniosły pożądanego efektu. Każdy interesant, może więc na mocy postanowienia sądu, z pomocy takiego komornika skorzystać. Kancelaria komornicza nr XII, obejmująca rewir północ w


Czytaj dalej

Komornik sądowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – czy można wybrać komornika z danego rewiru komorniczego?

Komornik sądowy przy sądzie rejonowym, to funkcjonariusz publiczny, działający jako pracownik sądowy przy sądzie rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, który to stosuje się odpowiednio, spełniając określone przepisy i normy i walcząc o roszczenia pieniężne od dłużników, względem wierzycieli. W toku postępowania egzekucyjnego, komornik Gdańsk musi stanąć na wysokości zadania, aby wykonać ,,wyrok” komorniczy. Jako kancelaria komornicza,


Czytaj dalej

Eksmisja z lokalu mieszkalnego a stan zagrożenia epidemii

W przypadku obowiązywania w kraju stanu epidemicznego, wstrzymane są różnego rodzaju działania, w tym również i wykonywanie eksmisji z lokali mieszkalnych. Działanie takie oparte jest na podstawie artykułu 15 zzu ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach. W tym czasie, a COVID – 19 takim stanem epidemii jest, nie wykonuje się żadnych


Czytaj dalej

Śmierć dłużnika a postępowanie komornika sądowego

Celem egzekucji komorniczej jest odzyskanie długu, który za wykonane prace czy świadczone usługi należy się wierzycielowi. Bardzo często cały ten proces trwa niezwykle długo, zabiera wiele energii, niepotrzebnych nerwów i tworzących się po drodze problemów. Dziś jednak nie o nich konkretnie chcielibyśmy mówić, ale o jednej z niezwykle istotnych kwestii, a mianowicie o śmierci dłużnika.


Czytaj dalej

Jakie są różnice między komornikiem sądowym a windykatorem?

Komornik sądowy to zupełnie inny zawód, niż windykator, choć często osoby te są traktowane w ten sam sposób. Należy mieć na uwadze fakt, iż komornik sądowy w Gdańsku nie jest windykatorem i tak samo windykator nie jest komornikiem. To dwa inne, różniące się między sobą zawody, które choć częściowo mają podobne zadania, to jednak różnią


Czytaj dalej

Kto może zostać komornikiem sądowym?

Powołując daną osobę na stanowisko komornika sądowego, kluczowe znaczenie ma decyzja wydana przez Ministra Sprawiedliwości w ramach postępowania administracyjnego. Aby cała ta procedura mogła mieć zastosowanie, podstawą są więc przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Nie każda osoba może zostać komornikiem, dlatego też wszelkie, co do tego wytyczne, określa art. 11 ustawy o komornikach sądowych z dnia


Czytaj dalej

Jak wygląda postępowanie komornicze?

Postępowanie komornicze to działanie, które ma na celu wyegzekwowanie długu dla wierzyciela od dłużnika. To jeden z ostatnich etapów postępowania, kiedy wcześniej wszelkie podjęte kroki i brak wzajemnego porozumienia, nie są w stanie tego długu odzyskać. Jakie więc wtedy czynności powinien podjąć komornik z Gdańska? Czy postępowanie komornicze regulowane jest konkretnymi przepisami ustaw? Co należące


Czytaj dalej

Jak wygląda praca komornika?

Bez wątpienia praca komornika nie należy do zawodów łatwych i bezstresowych. Co więcej, z racji antypatii społeczeństwa, wymusza niejako na osobach pracujących na tych stanowiskach posiadania pewnych cech, które pozwolą im pozostać na rynku i być ekspertami w swojej dziedzinie. Przez społeczeństwo uznawani za tych złych, którzy niewinnym ludziom zabierają pieniądze, domy i inne kosztowności,


Czytaj dalej

Czy komornik ściąga alimenty?

Komornik może ściągać alimenty od rodzica, który unika płacenia. Taka decyzja musi zostać podjęta w oparciu o złożenie odpowiedniego wniosku. Obowiązkiem komornika jest przeprowadzanie dochodzenia, na drodze którego stwierdzi, co wchodzi w skład majątku dłużnika. Wyboru komornika można dokonać dowolnie, choć poleca się skorzystanie z usług kancelarii znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania dłużnika.


Czytaj dalej

Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Prawo w Polsce w zakresie egzekucji długów jest dość skomplikowane. Po latach chaosu w przepisach ustawodawca wprowadził jednak jednolite zasady odpowiednie ustawie, które jasno definiują i określają całą działalność komorniczą, w tym proces zajmowania nieruchomości przez komornika. Będąc dłużnikiem lub wierzycielem, warto zapoznać się, jak wygląda ta procedura oraz jak szybko przebiega.


Czytaj dalej

Czy można złożyć skargę na czynności komornicze?

Choć postępowanie egzekucyjne samo w sobie jest stresujące, warto wiedzieć, że dłużnik ma możliwość złożenia skargi na czynności komornicze, jeśli uzna, że jego prawa zostały naruszone. Istnieją jednak określone procedury wnoszenia takich dokumentów, dlatego warto dowiedzieć się, co może obejmować skarga na czynności komornicze, kto może ją złożyć i jak wygląda ta procedura.


Czytaj dalej

Czy wierzyciel może sam wybrać dowolnego komornika?

Trudności ze spłatą zobowiązań, niepłacenie rat kredytowych w terminie może ostatecznie prowadzić do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi, i nałożenia na niego egzekucji komorniczej. Rozprawa sądowa zwykle kończy się wydaniem tzw. tytułu wykonawczego, który jest niejako dowodem na to, że dłużnik ma obowiązek spłaty roszczenia wierzyciela (osoba, której dłużnik winien spłacić zobowiązanie pieniężne) i w


Czytaj dalej

Jakie licytacje może prowadzić komornik?

Obowiązkiem komornika sądowego jest egzekwowanie orzeczeń sądowych, których cel to zabezpieczenie roszczeń finansowych wierzyciela. Jednym ze sposobów odzyskania majątku są licytacje komornicze. Poniższy wpis wyjaśni Państwu, w jaki sposób się je przeprowadza w zgodzie z przepisami prawa.


Czytaj dalej

Jakie czynności wykonuje komornik?

Zainteresowanie pracą kancelarii komorniczej oznacza, iż nasza sytuacja finansowo-majątkowa wymaga wsparcia. Zanim podejmiemy pierwsze kroki, bez względu na to, czy jesteśmy wierzycielami, czy dłużnikami, warto przeczytać, jakie czynności wykonuje komornik.


Czytaj dalej