Komornik Sądowy Gdańsk

Witamy Państwa na stronie internetowej Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku Krystiana Pstronga. Zadaniem Komornika Sądowego jest wykonanie sądowych oraz innych tytułów wykonawczych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, zabezpieczenie roszczenia pieniężnego, poszukiwanie majątku dłużnika, a także zabezpieczenie spadków.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ w Gdańsku
Krystian Pstrong

Komornik Sądowy w Gdańsku znajduje się przy:
ul. Matejki 6/100
80-232 Gdańsk
NIP: 5911496592

(wpisz miejsce, z którego chcesz dojechać)


O nas

Kancelaria komornicza powstała w 2012 roku, a jej personel stanowią ludzie młodzi i dynamiczni, posiadający wiedzę z zakresu egzekucji sądowej.
 

Zobacz więcej

Systemy informacyjne

System umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań celem ustalenia informacji dotyczących prowadzonych przez dłużnika rachunków bankowych.

Zobacz więcej

Kariera

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong informuje wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w tut. Kancelarii.

Zobacz więcej
Kancelarie komornicze w Gdańsku zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów nr PT1.050.1.2015.L.J.U.19 z dnia 09.06.2015 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sadowych ( Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15.06.2015 r. poz. 41 ) od 01.10.2015 r. wszystkie czynności wykonywane przez komorników podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt1 ustawy o VAT( Dz. U. z 2011 r. Nr. 177, poz. 1054, z późn. zm. ) stawka podatku VAT właściwa dla usług wykonywanych przez komorników sądowych to stawka podstawowa, która obecnie wynosi 23%.Strony postępowania egzekucyjnego, które są płatnikiem podatku VAT mogą złożyć oświadczenie i wskazać formę dostarczenia faktury tj:
– wysyłka papierowa na wskazany adres
– w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail
Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Komornik w Gdańsku jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym, który zajmuje się wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego.

Komornicy Gdańsk są powoływani i odwoływani przez Ministra Sprawiedliwości. Podczas wykonywania czynności komorniczych jest niezawiły i podlega jedynie ustawom oraz orzeczeniom sądowym.