Kancelaria komornicza w Gdańsku

Witamy Państwa na stronie Kancelarii Komornika Sądowego Krystiana Pstronga przy Sądzie Rejonowym Gdańsk‑Północ!

W kancelarii komorniczej do sprawy każdego Klienta podchodzi się indywidualnie. Komornicy są funkcjonariuszami publicznymi działającymi wyłącznie na podstawie orzeczeń sądowych. Ich głównym zadaniem jest ściągnięcie należności z majątku dłużnika na rzecz wierzyciela. Należy jednak pamiętać, że wierzyciel może zlecić komornikowi przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego dopiero po tym, gdy sąd wyda wyrok w danej sprawie. Postępowania egzekucyjne natomiast dzielą się na pieniężne i niepieniężne.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ w Gdańsku
Krystian Pstrong

Komornik Sądowy w Gdańsku znajduje się przy:
ul. Matejki 6/100
80-232 Gdańsk
NIP: 5911496592

(wpisz miejsce, z którego chcesz dojechać)


O nas

Kancelaria komornicza powstała w 2012 roku, a jej personel stanowią ludzie młodzi i dynamiczni, posiadający wiedzę z zakresu egzekucji sądowej.

Zobacz więcej

Systemy informacyjne

System umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań celem ustalenia informacji dotyczących prowadzonych przez dłużnika rachunków bankowych.

Zobacz więcej

Kariera

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong informuje wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w tut. Kancelarii.

Zobacz więcej

Usługi kancelarii komorniczej Krystiana Pstronga

Zadaniem komornika sądowego jest wykonanie sądowych oraz innych tytułów wykonawczych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, zabezpieczenie roszczenia pieniężnego, poszukiwanie majątku dłużnika, a także zabezpieczenie spadków. Chcąc skorzystać z usług kancelarii komorniczej Krystiana Pstronga, należy udać się do biura przy ul. Matejki 6/100 w Gdańsku. Na spotkanie można umówić się na miejscu, telefonicznie lub mailowo.

W ramach usług komorniczych oferujemy m.in.:

    • nadzór nad licytacjami,
    • prowadzenie egzekucji czynności pieniężnych i niepieniężnych,
  • sporządzanie protokołów stanu faktycznego i spisu inwentarza,
  • zabezpieczenie roszczeń.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą czynności komorniczych zarówno Klientów z Gdańska, jak i okolic, w tym m.in. z Sopotu czy Gdyni. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Komornik w Gdańsku jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym, który zajmuje się wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego.

Komornicy Gdańsk są powoływani i odwoływani przez Ministra Sprawiedliwości. Podczas wykonywania czynności komorniczych jest niezawiły i podlega jedynie ustawom oraz orzeczeniom sądowym.