ognivo

OGNIVO – Elektroniczne ustalanie rachunków bankowych

System umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań celem ustalenia informacji dotyczących prowadzonych przez dłużnika rachunków bankowych. Wierzyciel chcąc skorzystać z tego sposobu ustalenia majątku dłużnika winien skierować stosowny wniosek wraz ze wskazaniem konkretnych nazw banków. Lista banków dostępna jest na stronie www.kir.com.pl

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

W przypadku uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty system umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosku egzekucyjnego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.e-sad.gov.pl

Serwis Prawno-Gospodarczy

SPG – Serwis Prawno-Gospodarczy

to kompleksowe rozwiązanie wspierające analizę sytuacji biznesowej kontrahentów. Dzięki intuicyjnej wyszukiwarce w kilka sekund prezentuje aktualne oraz historyczne dane około 400 tysięcy podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS

E-ZUS – Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS

Dzięki systemowi istnieje możliwość szybkiego uzyskania informacji dotyczących źródeł dochodów dłużnika, co znacznie usprawnia postępowanie egzekucyjne.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System umożliwia szybkie i bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja.

Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna

SEPI – Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna

Platforma SEPI to kompleksowe rozwiązanie informatyczne działające już w ponad 150 powiatach. Umożliwia bezpieczny i natychmiastowy dostęp do informacji pochodzących z Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Świadczenia Rodzinne, Urzędów Miast i wielu innych jednostek samorządowych.

Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

Elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić nieruchomości należące do dłużnika.

Centrum Personalizacji Dokumentów

Centrum Personalizacji Dokumentów

Centrum Personalizacji Dokumentów realizuje zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wydawania dokumentów dla obywateli polskich, pracowników administracji publicznej, funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, cudzoziemców oraz udostępniania danych z rejestru PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności).

komornik online

Komornik Online

System ułatwiający współpracę komornika z wierzycielem, umożliwiający bezpośredni wgląd do spraw danego wierzyciela. W celu uzyskania dostępu proszę o kontakt z kancelarią.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

krajowy rejestr sądowy

BAZA PESEL-NET

System umożliwia szybkie uzyskiwanie danych osobowych dłużnika