Komornik Sądowy Krystian Pstrong -likwidator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Przemysława Kobiałki, zawiadamia iż w dniu 25-06-2021 r. kancelaria komornicza nr V w Gdańsku została zlikwidowana. Dotychczasowy rachunek bankowy kancelarii komorniczej nr V został zamknięty. Z uwagi na powyższe nie należy dokonywać żadnych wpłat na tenże rachunek bankowy.

Ponadto Komornik likwidator informuje, że Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zarządzeniem Nr 91/2021/Adm. z dnia 11.06.2021 r. rozdzielił akta zlikwidowanej kancelarii komorniczej nr V w Gdańsku, pomiędzy Komorników Sądowych działających przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. W związku z powyższym Komornicy Sądowi zawiadomią strony oraz uczestników postępowania o przejęciu sprawy.

Informuję, iż od dnia likwidacji Komornik Sądowy Krystian Pstrong nie podejmuje żadnych czynności w dotychczasowo prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych. Wszelkie wnioski należy kierować do Komornika Sądowego, który przejął sprawę.