Postępowanie komornicze to działanie, które ma na celu wyegzekwowanie długu dla wierzyciela od dłużnika. To jeden z ostatnich etapów postępowania, kiedy wcześniej wszelkie podjęte kroki i brak wzajemnego porozumienia, nie są w stanie tego długu odzyskać. Jakie więc wtedy czynności powinien podjąć komornik z Gdańska? Czy postępowanie komornicze regulowane jest konkretnymi przepisami ustaw? Co należące do dłużnika może,,pójść pod młotek”? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Postępowanie komornicze – kiedy jest ono przeprowadzane?

Jest to konsekwencja niespłaconego wierzycielowi długu przez dłużnika. Najpierw wierzyciel próbuje odzyskać dług samodzielnie, następnie korzysta z firm windykacyjnych, aż w konsekwencji sprawa trafia do sądu, gdzie na mocy wyroku, działania podejmuje komornik sądowy z Gdańska. Zadaniem więc komornika jest wykonanie wyroku sądu. Wszelkie podejmowane przez niego czynności określone są na mocy Kodeksu postępowania cywilnego. Komornik nie może kwestionować wyroku i inicjować postępowania sądowego. Jest on funkcjonariuszem publicznym, który ściąga długi od dłużników, ale zawsze na mocy postanowień sądowych i o tym należy pamiętać.

Postępowanie egzekucyjne – czyli działania komornika sądowego krok po kroku

Postępowanie komornicze może być wszczęte tylko i wyłącznie wtedy, gdy sąd wyda taki wyrok. Ten musi być opatrzony klauzulą wykonalności. Wierzyciel wówczas może zgłosić się do komornika, który dalej podejmie określone czynności. Początkowo wysyła on pismo o wszczęciu postępowania, a także określa, jaki dłużnik posiada majątek. Kancelaria komornicza z Gdańska ,,zajmuje” wynagrodzenie dłużnika. O tym fakcie musi jednak powiadomić pracodawcę takiej osoby i nie może potrącić z jego pensji więcej, niż 25% minimalnego wynagrodzenia. A czy egzekucja może objąć rentę lub emeryturę? Jak najbardziej tak. Kolejnym krokiem jest zajęcie ruchomości. Jeśli w domu dłużnika są cenne i wartościowe przedmioty, mogą być one wystawione na licytację. W przypadku, kiedy dług jest nadal niespłacony lub jego wartość jest znacznie większa, niż dobra jakie posiada, licytacja może objąć także i jego nieruchomości. Należy wówczas oszacować ich wartości, a następnie wystawić je na licytację.

komornik sadowy gdansk

Czy postępowanie komornicze może zostać umorzone?

Tak, ma to miejsce w przypadku, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku lub gdy dojdzie do porozumienia między dłużnikiem, a wierzycielem. Czy to oznacza, że dług znika? Oczywiście, że nie. W przypadku, gdy sytuacja dłużnika się poprawi, osoba wobec której nie zostały spłacone długi, może ponownie złożyć wniosek. Aby nie umorzyły się odsetki, takie działanie powinno być wszczęte w ciągu trzech lat od umorzenia postępowania.

Chcąc odzyskać pieniądze, z pewnością pomoc kancelarii komorniczej z Gdańska stanowi jak najbardziej doskonały wybór, bowiem najczęściej tylko wyrok sądu i działanie takiego funkcjonariusza publicznego, jest w stanie przynieść pożądane efekty, a więc odzyskanie swoich pieniędzy.


Wróć do bloga