Bez wątpienia praca komornika nie należy do zawodów łatwych i bezstresowych. Co więcej, z racji antypatii społeczeństwa, wymusza niejako na osobach pracujących na tych stanowiskach posiadania pewnych cech, które pozwolą im pozostać na rynku i być ekspertami w swojej dziedzinie. Przez społeczeństwo uznawani za tych złych, którzy niewinnym ludziom zabierają pieniądze, domy i inne kosztowności, w rzeczywistości wykonują po prostu swoją pracę, pomagając wierzycielom odzyskać ich pieniądze. Jak więc to wygląda od praktycznej strony? Na czym polega praca osób na tych stanowiskach? Czy zawód ten potrzebny jest społeczeństwu? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Kim jest komornik sądowy?

Dobry komornik z Gdańska to osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, stosowną wiedzę, doświadczenie poparte stażem pracy. To człowiek potrafiący działać pod presją stresu i czasu, umiejący pracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez emocji i prywaty.

Zawód komornika opiera się przede wszystkim na pracy, w której zasadniczą kwestią jest egzekwowanie długów. To niezwykle trudne zadanie, które związane jest przede wszystkim z utrudnionym kontaktem z dłużnikiem, brakiem możliwości znalezienia ,,sensownego” rozwiązania czy też presją ze strony samego wierzyciela, który chce ,,szybko” odzyskać dług. Ponadto dziesiątki telefonów, ogrom formalności i odpowiedni, zawsze na wysokim poziomie dialog ze stronami postępowania.

Komornik sądowy z Gdańska jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądach okręgowych, którego prace regulowane są poprzez Kodeks postępowania cywilnego, jak również i ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Komornik – kto może nim zostać?

Nie każda osoba kończąca studia wyższe studia prawnicze, która ukończy tytuł magistra prawa może zawód komornika sądowego sprawować. Oprócz bowiem wykształcenia, musi ona także posiadać polskie obywatelstwo, mieć zdolność do czynności prawnych czy też posiadać nieposzlakowaną opinię. Przyszły komornik nie może być osobą karaną za jakiekolwiek przestępstwo. Co istotne, musi mieć ukończone 26 lat. Niezbędne jest także odbycie aplikacji komorniczej przez okres 1,5 roku, odbycie stażu trwającego 3 lata i wykonanie przez co najmniej 2 lata pracy na stanowisku asesora komorniczego. Kluczowe znaczenie ma także zdanie egzaminu komorniczego, który od 2013 roku przyjmuje jedynie formę pisemną.

egzekucja komornicza

Jakie zadania spoczywają na komorniku?

Wydawać by się mogło, iż zawód ten wymaga jedynie pracy na rzecz wierzyciela i odzyskiwania dla niego długów od dłużnika. Czy aby na pewno? W gruncie rzeczy praca ta obejmuje szereg powiązanych z całością tych prac działań, z jakich taka osoba musi się wywiązać. Komornik zajmuje się także przygotowywaniem dokumentów niezbędnych w procesach sądowych, w tym między innymi protokołu stanu faktycznego czy też inwentarza. Na jego barkach spoczywa dostarczanie zawiadomień sądowych czy poszukiwanie majątku dłużnika. Często bowiem dłużnicy chcąc uchronić się przed spłatą swoich zadłużeń, stosują różnego rodzaju działania, by swoje wpływy ukryć, a wtedy zadaniem konkretnej kancelarii komorniczej w Gdańsku jest takie wpływy odnaleźć.

Czy taki zawód jest potrzebny? Oczywiście. Oprócz dłużników są jeszcze matki samotnie wychowujące dzieci, które nie otrzymują od ojca alimentów, są właściciele firm, którzy stracili cały dorobek z powodu oszustw innych ludzi. Komornik nie zajmuje się egzekwowaniem długów od niewinnych ludzi, ale stara się zawsze polubownie znaleźć jak najlepsze rozwiązania dla każdej ze stron.


Wróć do bloga